ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

7 Alla andra som bakar

Vi har gjort ett gränslöst kärlekshus, där all kärlek är bra kärlek. Under arbetets gång har vi på särskolan arbetat med värdegrunden och alla människors lika värde oavsett, etnisk bakgrund, religion, hudfärg, funktionsvariation och sexuell läggning.