ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

109 Alla andra som bakar

Vardagslyx. Tillgång till rent vatten, värme, mat på bordet, en plats att sova, kärlek och trygghet. Att ha tak över huvudet och väggar runt sig är inte en självklarhet för alla i världen, det är vår beteckning av ordet lyx.