ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

129 Arkitekter, formgivare och bagare

Tid att reflektera. Vi är så upptagna att vi ofta måste ta itu med saker allt eftersom de flyger förbi oss, och vi kämpar för att hålla fast vid alla våra dagliga uppgifter. Att ha ett ögonblick för att stanna upp och reflektera över vad vi vill göra, att vara uppmärksam på vem vi är och vara sanna mot oss själva, kan kännas som en lyx.