ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

46 Alla andra som bakar

Det är en rättighet att ha tillgång till rent vatten, hälsovård, utbildning, jämställdhet och framtidstro. Men i vissa länder är detta en lyx. Ett epicenter är ett samhällscenter på den afrikanska landsbygden där dessa rättigheter tillgodoses.