ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

78 Arkitekter, formgivare och bagare

Förtätningen av städer leder till att grönområden och offentliga rum i städer tas i anspråk och försvinner. Vegetation - något som tidigare varit en självklarhet - blir plötsligt lyx.