ArkDes Pepparkakshus!


? OM START

96 Alla andra som bakar

Vatten i kran, då kan man dricka hela dan! Ca 2,1 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till rent vatten. Vi som bor i Sverige har den stora lyxen att via en kran få rent vatten när vi vill. En lyx som vi lätt glömmer de facto är en lyx.